So close and yet so different: strong contrasts between evolutionary histories of different species of the Cardamine pratensis polyploid complex in Central and southeastern Europe

Melichárková A, Šlenker M, Zozomová-Lihová J, Skokanová K, Šingliarová B, Kačmárová T, Caboňová M, Kempa M, Šrámková G, Mandáková T, Lysak MA, Svitok M, Mártonfiová L, Marhold K

Frontiers in Plant Science: (in review).

Abstract

Download